MIĘDZYNARODOWY
PROJEKT EDUKACYJNY

skierowany jest do uczniów klas I-III
szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych

Honorowy patronat:
Minister Edukacji Narodowej
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Wydawnictwo Dwukropek
Portal Niezbędnik Nauczyciela

Partner w Czytaniu:
Wydawnictwo MAC Edukacja

AUTOR I ORGANIZATOR PROJEKTU:
Honorata Szanecka - dyrektor i nauczyciel w Szkole Podstawowej w Klonowie.

FORMA KONTAKTU:
wysyłanie wszelkich zapytań i próśb proszę kierować na Messenger Honorata Szanecka - autorki projektu i administratorki grupy "CZYTAM Z KLASĄ - międzynarodowy projekt edukacyjny dla klas I-III."

UCZESTNICY:
uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych. Za uczestnika uznaje się jeden zespół klasowy, grupę świetlicową lub biblioteczną.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
od 23 września 2020 roku do 21 czerwca 2021 roku.

CELE PROJEKTU:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
  • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym - rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
Potwierdzenie realizacji każdego modułu, CERTYFIKAT końcowy dla klasy, nauczyciela oraz DYPLOM dla każdego ucznia.

Jak zaczynaliśmy

Słów kilka...o mnie, o projekcie oraz o dalszych planach. Tak sobie siedzę przy kawie i rozmyślam o tym, co się wydarzyło... chcę się tym z Wami podzielić.

Czytaj dalej ...
Strona Autorki

Zapraszamy po więcej informacji na stronę Autorki.

ZAJRZYJ NA STRONĘ AUTORKI
Patroni