MIĘDZYNARODOWY
PROJEKT EDUKACYJNY

skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych, świetlic i bibliotek szkolnych,
a także ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

Partner Projektu:
Wydawnictwo MAC Edukacja

Gość specjalny:
Łukasz Wierzbicki

Patronat honorowy:
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Mapa Karier
Wydawnictwo Dwukropek
Nela Mała Reporterka
The Adventure Starts Here Foundation
Portal Niezbędnik Nauczyciela

AUTOR I ORGANIZATOR PROJEKTU:
Honorata Szanecka - dyrektor i nauczyciel w Szkole Podstawowej w Klonowie.

FORMA KONTAKTU:
wysyłanie wszelkich zapytań i próśb proszę kierować na Messenger Honorata Szanecka - autorki projektu i administratorki grupy "CZYTAM Z KLASĄ - edycja IV - międzynarodowy projekt edukacyjny".
Zanim zadasz pytanie, sprawdź, czy nie ma na nie odpowiedzi w Regulaminie lub na stronie projektu w zakładce BAZA PYTAŃ I ODPOWIEDZI.

UCZESTNICY:
uczniowie klas I-III szkół podstawowych, świetlic i bibliotek szkolnych, a także ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
od 03 października 2022 roku do 31 maja 2023 roku.

CELE PROJEKTU:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,
  • wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
Potwierdzenie realizacji każdego modułu, CERTYFIKAT końcowy dla klasy, nauczyciela oraz DYPLOM dla każdego ucznia.

Jak zaczynaliśmy

Słów kilka...o mnie, o projekcie oraz o dalszych planach. Tak sobie siedzę przy kawie i rozmyślam o tym, co się wydarzyło... chcę się tym z Wami podzielić.

Czytaj dalej ...
Strona Autorki

Zapraszamy po więcej informacji na stronę Autorki.

ZAJRZYJ NA STRONĘ AUTORKI
Patroni